jūros aplinka


jūros aplinka
jūros aplinka statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Gyvosios ir negyvosios gamtos elementai, esantys jūroje, virš jūros ir žemės gelmėse po jūra (oras, vanduo, dugnas ir žemės gelmės po jūros dugnu, jų gamtos ištekliai). atitikmenys: angl. marine environment šaltinis Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 153-7780)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • jūros aplinka — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gyvosios ir negyvosios gamtos elementai, esantys jūroje, virš jūros ir žemės gelmėse po jūra (oras, vanduo, dugnas ir žemės gelmės po jūros dugnu, jų gamtos ištekliai). atitikmenys: angl.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • jūros tarša — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Dėl žmogaus veiklos kylantis tiesioginis arba netiesioginis medžiagų ar energijos, taip pat žmogaus sukeliamo jūrų povandeninio triukšmo patekimas į jūros aplinką, kuris daro arba gali daryti …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros aplinkos būklė — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Jūros ekosistemų struktūra, funkcijos ir procesai, natūralios ir dėl žmogaus veiklos tam tikroje akvatorijoje ar už jos ribų susidarančios geomorfologinės, geografinės, biologinės, geologinės,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros teršimo incidentas — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Įvykis arba įvykiai, dėl kurių išmesta arba gali būti išmesta naftos ar kitų teršiančių medžiagų ir kurie kelia arba gali kelti pavojų jūros aplinkai ar pakrantei arba kenkti kaimyninių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros įrenginys — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Jūros rajone esantis stacionarus ar plūdrus įrenginys, konstrukcija ar platforma, išskyrus laivą. šaltinis Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gera jūros aplinkos būklė — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Jūros aplinkos būklė, kai įprastomis sąlygomis jūros vandenys yra švarūs, sveiki, gyvybingi, jūros ekosistemos naudojamos saikingai ir išsaugomas potencialas ateities kartoms: 1) Jūros… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Lietuvos Respublikos jūros rajonas — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Lietuvos Respublikos jūros rajono vidaus vandenys, Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos vandenys, jūros dugnas ir po juo esantis gruntas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Lietuvos Respublikos jūros rajono vidaus vandenys — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Vandenys, esantys į sausumos pusę nuo bazinės linijos, nuo kurios išskiriama teritorinė jūra iki sausumos. Lietuvos Respublikos jūros uostų akvatorijos yra jūros vidaus vandenų dalis. šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Baltijos jūros rajonas — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Baltijos jūra ir įplauka į Baltijos jūrą, kuri matuojama nuo lygiagretės, einančios per Skageno iškyšulio Skagerake tašką, kurio koordinatės – 57° 44 43 šiaurės platumos. šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos konvencija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis 1974 m. Helsinkyje Suomijos, Švedijos, Vokietijos Federatyvinės Respublikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos, Lenkijos Liaudies Respublikos ir SSRS pasirašyta konvencija, kurios tikslas –… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.